ဥပဒေရေးရာ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါသည်။

လိုအပ်ချက်

ရှေ့နေလိုင်စင်ရရှိထားသူ (သို့မဟုတ်)တက္ကသိုလ်တစ်ခုခု မှ ဥပဒေပညာဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။

အကျိုးခံစားခွင့်

လုပ်ငန်းတာဝန်ပေါ်မူတည်ပြီးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးမည်။

ဦးစားပေး

ငယ်ရွယ်၍ အလုပ်ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ချင်သူဦးစားပေးမည်။

လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရမည့်နေရာ

အမှတ် ၁၅၇/၁၆၉၊ဘီ-၂၊ ၃၆လမ်း(အလယ်ဘလောက်)၊ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

ဆက်သွယ်ရန်

email- aunghtoochun2017@gmail.com
Ph no. 09408185599၊ 09408186611
[မှတ်ချက် ။ ။ မိမိလျှောက်ထားသည့် CV Form အား aunghtoochun2017@gmail.com သို့ပေးပို့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။]