လိုအပ်ချက်

အထက်တန်းရှေ့နေလိုင်စင် (သို့မဟုတ်) တရားလွှတ်တော်လိုင်စင်ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။

လစာနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်

ညှိုနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးမည်။

ဦးစားပေး

တရားရုံးများတွင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်ပြီး
ငယ်ရွယ်၍ အလုပ်ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ချင်သူဦးစားပေးမည်။

လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရမည့်နေရာ

အမှတ် ၁၅၇/၁၆၉၊ဘီ-၂၊ ၃၆လမ်း(အလယ်ဘလောက်)၊ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

ဆက်သွယ်ရန်

email- aunghtoochun2017@gmail.com
Ph no. 09408185599၊ 09408186611
[မှတ်ချက် ။ ။ မိမိလျှောက်ထားသည့် CV Form အား aunghtoochun2017@gmail.com သို့ပေးပို့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။